2024 En Çok Hangi Sorular Gelir?

Son 5 Yılda (2018-2023) İSG ÖSYM Sınavlarında En Çok Soru Çıkmış Konu Başlıkları

 • 1982 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası-Normlar Hiyerarşisi-Temel Hukuk Kavramları
 • İSG Kavram ve Kuralları-Güvenlik Kültürü-İklimi
 • Ulusal- Uluslararası Kuruluşlar-Türkiye de ve Dünyada İSG Tarihçesi
 • ILO Sözleşmeleri (155, 161, 187…)-ILO’nun yapısı, anayasası ve tarihçesi-WHO Anayasası
 • 4857 sayılı İş Kanunu6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
 • BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
  • ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
  • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ
  • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
  • KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞYERLERİNDE KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK – KKD Yönetmeliği
  • SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ
  • YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ
  • İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
  • İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
 • İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
  • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
  • MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ

-Asansör Yönetmelikleri- 3 adet                   –Elektrik Yönetmelikleri- 4 adet                           

Basınçlı Kaplar-2 yönetmelik
-GEBE VEYA EMZİREN KADINLARIN ÇALIŞTIRILMA ŞARTLARIYLA EMZİRME ODALARI VE ÇOCUK BAKIM YURTLARINA DAİR YÖNETMELİK
• ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

-TOZLA MÜCADELE YÖNETMELİĞİ   –İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
• TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAKLARIN MESLEKİ EĞİTİMLERİNE DAİR YÖNETMELİK

 • KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖN
  •İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖN
  •İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖN
  • ELLE TAŞIMA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ –
  KANSEROJEN VEYA MUT. MAD. ÇAL. SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖN.

-EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖN
•ÇALIŞANLARIN TİTREŞİMLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖN
•ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖN
•BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYET RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ HAKKINDA YÖN
•MAKİNE EMNİYET YÖNETMELİĞİ   –
İSG HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
•ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK       -Karayolları Trafik Yönetmeliği
•SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE AZAMİ YEDİ BUÇUK SAAT VEYA DAHA AZ ÇALIŞILMASI GEREKEN HAKKINDA YÖNETMELİK
•KADIN ÇALIŞANLARIN GECE POSTALARINDA ÇALIŞTIRILMA KOŞULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
• İŞYERLERİNDE İŞİN DURDURULMASINA DAİR YÖNETMELİK   –
İŞVEREN / İŞVEREN VEKİLİ TA. YÜRÜTÜLECEK İSG HİZ. İLİŞKİN YÖNETMELİK

 • Askeri İşyerleri ile Yurt Güvenliği. Yönetmeliği – Balıkçı Gemileri. Yönetmeliği

-ASBESTLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

 • ÇALIŞMA GÜCÜ VE MESLEKTE KAZANMA GÜCÜ KAYBI ORANI TESPİT İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ

BÜYÜK END.KAZALARIN ÖNLENMESİ HAK.YÖNETMELİK   -İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LAB. HAK. YÖN.

 • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİNİN NİTELİKLERİ VE SEÇİLME USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ
 • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİ -İş Ekipmanları Periyodik Kontrolleri. Tebliği
 • İş Kazası/Teoremleri -Meslek Hastalıkları-İşe Bağlı Hastalıklar-Sağlık Gözetimi-Uygun İşe Yerleştirme
 • Risk Değerlendirme Metotları-Yönetim Sistemleri
 • Sürücü belgeleri*SRC Belgeleri
 • Epidemiyoloji-Prevelans-İnsidans-Epidemiyolojik Araştırma Tipleri
 • Tozlar
 • Gazlar
 • Mesleki Kanserler-Kimyasallar – Hedef Organ- IARC sınıflandırma ve alt başlıkları
 • MSDS-R-S-H-P Kodları
 • Pestisitler
 • Ergonomi
 • Yetişkin Eğitimi-İletişim
 • Antropometri
 • Termal Konfor
 • Radyasyon
 • El aletleri-İş Makinaları-Birimler
 • Kaynak İşleri
 • Psikososyal Risk Etmenleri-Yorgunluk-İşyerinde Stres-Mobbing
 • Renk karşıtlığı-kontrastlık
 • Aydınlatma
 • Toksikoloji
 • Korunma Politikaları-Sağlık Geliştirme Uygulamaları
 • Çalışma Ortamı Gözetimi ve İş Hijyeni-Etik İlkeler-İş Sağlığı Etik Kurallar Rehberi
 • Bakanlık rehber yayınları

 

Bütün özetler, videolar, denemeler, testler…  için tıkla….

2023 ÖSYM-İSG Sınav Hazırlık

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir